24 травня 2018 р. о 14:30 у 304 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ»

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації

ШАПОВАЛОВА ОЛЕКСІЯ ІВАНОВИЧА

«МАГНІТОСТРИКЦІЙНИЙ РІВНЕМІР РІДИННИХ СЕРЕДОВИЩ

З БАГАТОКРАТНИМ ВІДБИТТЯМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТОРСІЙНОГО ІМПУЛЬСУ»,

що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

за спеціальністю 05.11.13 – прилади і  методи контролю та визначення складу речовин

Науковий керівник : доктор технічних наук, професор Стенцель Й.І.

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля.

Офіційні опоненти:

— доктор технічних наук, професор Сахацький Віталій Дмитрович,

професор кафедри метрології та безпеки життєдіяльності

Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

доктор технічних наук, старший науковий співробітник Лопатін Валерій Володимирович,

інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України.

 

З дисертацією, відгуками офіційних опонентів та  авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці НТУ «ХПІ».

Спеціалізована вчена рада Д 64.050.09