17 травня 2018 р. о 14.30 у 1 аудиторії кафедри «Турбінобудування» НТУ «ХПІ»

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11 у Національному технічному університеті

«Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації

ШУДРИКА ОЛЕКСАНДРА ЛЕОНІДОВИЧА

«ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ ЗА РАХУНОК ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ»,

що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

за спеціальністю 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Шевченко Наталія Григорівна,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Офіційні опоненти:       ● доктор технічних наук, доцент

Роговий Андрій Сергійович,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет професор кафедри теоретичної механіки і гідравліки;

  • кандидат технічних наук Рябова Світлана Олександрівна,

ПАТ «Турбоатом» СКБ «Турбогідромаш», інженер-конструктор І категорії

 

 

З дисертацією, відгуками офіційних опонентів та авторефератом  можна ознайомитись у бібліотеці НТУ «ХПІ».

Спеціалізована вчена рада Д 64.050.11