Июнь 2018

You are browsing the site archives for Июнь 2018.

05 липня 2018 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ЗАХАРОВА АРТЕМА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА «РАДІОПРОЗОРІ КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ SrO – Al2O3 – SiO2», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

детальнiше Захаров А.В.

04 липня 2018 р. о 12.00 у 225 аудиторії електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації ДАНИЛЬЧЕНКА ДМИТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА «ЗАХИСТ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ З ЗАХИЩЕНИМИ ПРОВОДАМИ ВІД ПРЯМИХ УДАРІВ БЛИСКАВКИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі та системи

детальнiше Данильченко Д.О.

05 липня 2018 р. о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Халіфе Кассема «Проектування програмних засобів комп’ютерних систем критичного застосування для забезпечення інформаційної безпеки»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05- комп’ютерні  системи та компоненти

детальнiше Халіфе Кассем

04 липня 2018 р. о 15.00 у 1001 аудиторії корпусу У/1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації   БЕЗУГЛОЇ ДАР’Ї ВАЛЕРІЇВНИ   «ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю – …

детальнiше Безугла Д.В.

04 липня 2018 р. о 13.00 у 1001 аудиторії корпусу У/1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації   ШИПУЛІНОЇ ЮЛІЇ СЕРГІЇВНИ   «МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВІ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю – …

детальнiше Шипуліна Ю.С.