Июль 2018

You are browsing the site archives for Июль 2018.

30 серпня 2018 р. о 14.30 в аудиторії 301.9 електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 відбудеться публічний захист дисертації   СТИСЛА БОГДАНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА   «НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ СИСТЕМ З НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії

детальнiше Стисло Б.О.