Сентябрь 2018

You are browsing the site archives for Сентябрь 2018.

25 жовтня 2018 р. о 15.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації ПОВШУКА ВАСИЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА «НАНОЗМІЦНЕНІ ПЕРИКЛАЗОВУГЛЕЦЕВІ ВОГНЕТРИВИ ДЛЯ ФУТЕРІВКИ КОНВЕРТЕРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСНОГО АНТИОКСИДАНТУ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю …

детальнiше Повшук В.В.

01 листопада 2018 р. о 14.30 у  54-б аудиторії електрокорпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації КОВАЛЕНКА АНДРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА «Моделі та методи синтезу і реконфігурації архітектур комп’ютерних систем і мереж об’єктів критичного застосування», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи …

детальнiше Коваленко А.А.

25 жовтня 2018 р. о 14.00 у 306 аудиторії ГАК  НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.050.12 відбудеться публічний захист дисертації ЛІЩЕНКО НАТАЛІ ВОЛОДИМИРІВНИ «ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОФІЛЬНОГО ЗУБОШЛІФУВАННЯ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК НА ОСНОВІ АДАПТАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ»,   що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування

детальнiше Ліщенко Н.В.

25 жовтня 2018 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ЛІСЮТКІНОЇ МАРІЇ ЮРІЇВНИ «РЕСУРСООЩАДНА ТЕХНОЛОГІЯ ХІМІЧНО ТА ТЕРМІЧНО СТІЙКОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙ СИСТЕМИ (Mg, Са)O – Al2O3 – TiO2 – SiO2», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія …

детальнiше Лісюткіна М.Ю.

25 жовтня 2018 р. о 12.00 у 225 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації САВЧЕНКО НАТАЛІ ПАНАСІВНИ «РЕГУЛЮВАННЯ ГРАФІКУ НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗА ДОПОМОГОЮ СПОЖИВАЧА-РЕГУЛЯТОРА З КІНЕТИЧНИМ ЕНЕРГОНАКОПИЧУВАЧЕМ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи

детальнiше Савченко Н.П.

17 жовтня 2018 р. о 1600 у 302 аудиторії корпусу У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.10 відбудеться публічний захист дисертації БОНДАРЕНКО МАРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНОСТІ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ ШЛЯХОМ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АПРОКСИМАЦІЙ ПОВЕРХОНЬ ВІДГУКУ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та …

детальнiше Бондаренко М.О.

17 жовтня 2018 р. о 14.00 у 302 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.10 відбудеться публічний захист дисертації МАРТИНЕНКА ВОЛОДИМИРА ГЕННАДІЙОВИЧА «РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ В’ЯЗКОПРУЖНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин Науковий керівник: доктор …

детальнiше Мартиненко В.Г.

08 листопада 2018 р. о 12.30 у 1 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації БАЙДИ ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА «МУЛЬТИФІЗИЧНІ МОДЕЛІ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВАКУУМНИХ ВИМИКАЧІВ З БІСТАБІЛЬНИМИ ПОЛЯРИЗОВАНИМИ АКТУАТОРАМИ В ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМАХ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.01 …

детальнiше Байда Є.І.

11 жовтня 2018 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ЄРМОЛЕНКО ІРИНИ ЮРІЇВНИ «НАУКОВІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПОКРИТТІВ ТЕРНАРНИМИ СПЛАВАМИ ЗАЛІЗА З ТУГОПЛАВКИМИ МЕТАЛАМИ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія

детальнiше Єрмоленко І.Ю.