Ноябрь 2018

You are browsing the site archives for Ноябрь 2018.

27 грудня 2018 р. о 15:30 у 507 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації НІКУЛЬЧЕНКА АРТЕМА ОЛЕКСАНДРОВИЧА «МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО   ГАРАНТУЮЧОГО КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ У МЕРЕЖАХ ПОСТАВОК З НЕВИЗНАЧЕНИМИ ЗАПІЗНЮВАННЯМИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – …

детальнiше Нікульченко А.О.

27  грудня 2018 р. о 13.00 корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації Голоскокової Анни Олександрівни «МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології

детальнiше Голоскокова А.О.

26 грудня 2018 р. о 12.00 у 1 аудиторії кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації МИХАЙЛОВОЇ ІРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ «РОЗВИТОК МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ОХОЛОДЖЕННЯ ОБЕРТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОВИХ ТУРБІН», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.16 – …

детальнiше Михайлова І.О.

20 грудня 2018 р. о 16.00 у 54 аудиторії ЕК на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації ІЛЛЯШЕНКА ОЛЕГА ОЛЕКСАНДРОВИЧА «МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДО КІБЕРБЕЗПЕКИ СИСТЕМ НА ПРОГРАМОВНІЙ ЛОГІЦІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

детальнiше Ілляшенко О.О.

20 грудня 2018 р. о 14.30 у 54 аудиторії ЕК на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації ПЕРЕПЕЛИЦИНА АРТЕМА ЄВГЕНОВИЧА «МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗРОБЛЕННЯ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЗОВНИХ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМОВАНОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

детальнiше Перепелицин А.Є.

20 грудня 2018 р. о 12.00 у 225 аудиторії електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації Федосеєнко Олени Миколаївни «Визначення електричних характеристик заземлювальних пристроїв електроустановок на основі повного моделювання об’ємних заземлювачів»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, …

детальнiше Федосеєнко О.М.

07 грудня 2018 р. о 14.00 у 306  аудиторії корпуса ГАК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 відбудеться публічний захист дисертації РОП’ЯКА ЛЮБОМИРА ЯРОСЛАВОВИЧА  «НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТА СКЛАДАННЯ ВИРОБІВ, ЗМІЦНЮВАНИХ МІКРОДУГОВИМ ОКСИДУВАННЯМ АЛЮМІНІЄВОГО ШАРУ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю  05.02.08 – технологія машинобудування Науковий консультант: …

детальнiше Роп’як Л. Я.

  06 грудня 2018 р. о 16.00 у 54 аудиторії ЕК на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Димко Єгор Павлович «Моделі та методи оптимального керування індукційним дуплекс-процесом за умов невизначеності», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.03- системи …

детальнiше Димко Є.П.

06 грудня 2018 р. о 12.00 у 225 аудиторії електрокорпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації ДІХТЯРУКА ІГОРЯ ВІТАЛІЙОВИЧА «Підвищення надійності електропостачання споживачів в повітряних розподільних мережах напругою 10кВ за рахунок секціонування автоматичними роз’єднувачами», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, …

детальнiше Діхтярук І.В.