Февраль 2019

You are browsing the site archives for Февраль 2019.

11 квітня 2019 р. о 14.00 у 1 аудиторії кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації РЄЗВОЇ КСЕНІЇ СЕРГІЇВНИ «УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТОЧНИХ ЧАСТИН ВИСОКОНАПІРНИХ ОБОРОТНИХ ГІДРОМАШИН НА ОСНОВІ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЇХ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних …

детальнiше Рєзва К.С.

21 березня 2019 р. о 14.30 у Лабораторії біомедичної електроніки НТУ «ХПІ» за адресою: 61001, Харків, вул. Пушкінська, 79/1, 6 під’їзд, 2 поверх, кімната 202 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації Гетьмана Андрія Володимировича «Аналіз та синтез структури магнітного поля технічних об’єктів на основі просторових гармонік», що подана на здобуття …

детальнiше Гетьман А.В.

14 березня 2019 р. о 15.00 у аудиторії 113 електрокорпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації САБОКАРА ОЛЕГА СЕРГІЙОВИЧА «УДОСКОНАЛЕННЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів Науковий керівник …

детальнiше Сабокар О.С.

14 березня 2019 р. о 12.30 у 113 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації ВАСИЛЕВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА «Прогнозування строку служби силового трансформатора за допомогою комплексної моделі технічного стану целюлозної ізоляції», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини й апарати …

детальнiше Василевський В.В.