Март 2019

You are browsing the site archives for Март 2019.

04 квітня 2019 р. о 13.00 у 501 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації ТКАЧЕНКА ВАСИЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА   «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при виникненні надзвичайних ситуацій транскордонного характеру», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології Науковий …

детальнiше Ткаченко В.В.

04 квітня 2019 р. о 15.30 у 507 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації   ДОРОШЕНКО АНАСТАСІЇ ЮРІЇВНИ   «Інформаційна технологія інтелектуального аналізу фактографічних текстових ресурсів», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології Науковий керівник : доктор  …

детальнiше Дорошенко А.Ю.

11 квітня 2019 р. о 13.00 в аудиторії № 11 кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» (лабораторний корпус) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації САВЧЕНКА АНАТОЛІЯ ВІКТОРОВИЧА «ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДИЗЕЛЯ ПРИ ЙОГО РОБОТІ НА ВОДОПАЛИВНІЙ ЕМУЛЬСІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата …

детальнiше Савченко А.В.

11 квітня 2019 р. о 15.00 в аудиторії № 11 кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» (лабораторний корпус) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації МОРДВІНЦЕВОЇ ІРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ «МОДЕЛЮВАННЯ В САПР НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕРМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА РЕСУРСНОЇ МІЦНОСТІ ПОРШНІВ ШВИДКОХІДНИХ ДИЗЕЛІВ», що подана на здобуття наукового ступеня …

детальнiше Мордвінцева І.О.