Апрель 2019

You are browsing the site archives for Апрель 2019.

30 травня 2019 р. о 14.30 у 54Б аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації ЛІПЧАНСЬКОЇ ОКСАНИ ВАЛЕНТИНІВНИ «МЕТОДИ ОБРОБКИ ТА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДЛЯ ПІДСИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНІСТА ЛОКОМОТИВА»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

детальнiше Ліпчанська О.В.

30 травня 2019 р. о 16.30 у 54Б аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації БУЛЬБИ СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА «МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ ТРАНЗАКЦІЙ КОМПОЗИТНИХ ЗАСТОСУНКІВ У РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

детальнiше Бульба С.С.

30 травня 2019 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ТОПЧИЙ ВІТАЛІЯ ЛЕОНІДОВИЧА «ВИСОКОМІЦНІ СКЛОКОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ДИСИЛІКАТУ ЛІТІЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

детальнiше Топчий В.Л.

23 травня 2019 р. о 1430 в аудиторії 54б електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації   ГЕЙКА ГЕННАДІЯ ВІКТОРОВИЧА «МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ПРОГРАМНІ КОМПОНЕНТИ БОРТОВОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

детальнiше Гейко Г.В.

23 травня 2019 р. о 12.00 у 225 аудиторії ЕК корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації ГЛЄБОВА ОЛЕГА ЮРІЙОВИЧА «ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПІДСТАНЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗАВАРІЙНОЇ РОБОТИ ВТОРИННИХ КІЛ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі та …

детальнiше Глєбов О.Ю.

30 травня 2019 р. о 14.30 у Лабораторії біомедичної електроніки НТУ «ХПІ» за адресою: 61001, Харків, вул. Пушкінська, 79/1, 6 під’їзд, 2 поверх, кімната 202 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації ТКАЧЕНКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВИЧА «МАГНІТНЕ ПОЛЕ ВИСОКОВОЛЬТНИХ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ПРИ ДВОСТОРОННЬОМУ ЗАЗЕМЛЕННІ ЕКРАНІВ КАБЕЛІВ», що подана на здобуття наукового ступеня …

детальнiше Ткаченко О.О.

23 травня 2019 р. о 14.30 у 92 аудиторії електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації КОРОБКА ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА «Удосконалення резонансного діелькометричного методу контролю та визначення вологості рідких неполярних діелектриків», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю …

детальнiше Коробко О.А.

23 травня 2019 р. о 12-00 у 93 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації МЯГКОГО ОЛЕКСАНДРА ВАЛЕРІЙОВИЧА «ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ТЕПЛОВОЇ ДЕФЕКТОСКОПІЇ БАГАТОШАРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ТРУБОПРОВОДІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу …

детальнiше Мягкий О.В.