Май 2019

You are browsing the site archives for Май 2019.

27 червня 2019 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ШТЕФАН ВІКТОРІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ «ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЛІБДЕН- ТА ВОЛЬФРАМВМІСНИХ ПОКРИТТІВ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 07.15.03 – технічна електрохімія

детальнiше Штефан В.В.

27 червня 2019 р. о 14.30 у 92 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації БIЛЯНІНА РОМАНА ВОЛОДИМИРОВИЧА «ТЕПЛОВИЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ІНДУКЦІЙНИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МІДНОЇ КАТАНКИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та …

детальнiше Білянін Р.В.

26 червня 2019 р. о 1430 у 302 аудиторії корпусу У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.10 відбудеться публічний захист дисертації ШЕЙЧЕНКА РОМАНА ІГОРОВИЧА «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНОСТІ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ПІДВИЩЕНИМИ ТЕХНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин Науковий керівник …

детальнiше Шейченко Р.І.

25 червня 2019 р. о 12.00 у 225 аудиторії електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації ДРИВЕЦЬКОГО СТАНІСЛАВА ІГОРОВИЧА «ЗАХИСТ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ З ЗАХИЩЕНИМИ ПРОВОДАМИ ВІД НАВЕДЕНИХ БЛИСКАВКОЮ ПЕРЕНАПРУГ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі та системи

детальнiше Дривецький С.І.

06 червня 2019 р. о 12.00 у 225 аудиторії ЕК корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації ФІЛЯНІНА ДАНИЛА ВОЛОДИМИРОВИЧА «МЕТОДИ І ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, …

детальнiше Філянін Д.В.

06 червня 2019 р. о 14.30 у 301 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 відбудеться публічний захист дисертації ОБРУЧА ІГОРА ВОЛОДИМИРОВИЧА «СИНТЕЗ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИТЕМ З НЕЙРОННОЮ МЕРЖЕЮ ТА ФРІКЦІЙНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи

детальнiше Обруч І.В.

06 червня 2019 р. о 14.30 у 92 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації ЗАБОЛОТНОГО ОЛЕКСАНДРА ВІТАЛІЙОВИЧА «РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДІЕЛЬКОМЕТРИЧНОЇ ВОЛОГОМЕТРІЇ ТА АЛГОРИТМІЧНИХ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ВМІСТУ ВОЛОГИ РЕЧОВИН», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і …

детальнiше Заболотний О.В.