Июнь 2019

You are browsing the site archives for Июнь 2019.

04 липня 2019 р. о 15.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації КИСЛИЦІ МАКСИМА ВАЛЕРІЙОВИЧА «НАНОКОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ Al2O3 ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОТРИМАНИЙ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОКОНСОЛІДАЦІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

детальнiше Кислиця М.В.

04 липня 2019 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ПЕТРОВА ДМИТРА ВІКТОРОВИЧА «ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИЧНИХ КОЛЬОРОВИХ СТЕКОЛ ІНФРАЧЕРВОГО ДІАПАЗОНУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

детальнiше Петров Д.В.