Июль 2019

You are browsing the site archives for Июль 2019.

13 вересня 2019 р. о 14.30 в аудиторії 301.9 електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 відбудеться публічний захист дисертації   ВОЙТОВИЧА ЮРІЯ СЕРГІЙОВИЧА   «ТРИФАЗНІ БАГАТОПУЛЬСНІ ВИПРЯМЛЯЧІ З ЕЛЕКТРОННИМ ЗСУВОМ ФАЗ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії Науковий керівник: доктор технічних наук, …

детальнiше Войтович Ю.С.

26 вересня 2019 р. о 14.30 у 92 аудиторії Електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації ШІБАНА ТАМЕРА «ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ БАГАТОПАРАМЕТРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З ПРОСТОРОВО-ПЕРІОДИЧНИМ ПОЛЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЦИЛІНДРИЧНИХ ВИРОБІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу …

детальнiше Шібан Тамер

05 вересня 2019 р. о 14.30 у 202 аудиторії ЛБМЕ НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації Глухенької Тетяни Анатоліївни «Методи та технічні засоби для підвищення якості процедур системної озонотерапії» що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи …

детальнiше Глухенька Т. А.