Август 2019

You are browsing the site archives for Август 2019.

19 вересня 2019 р. о 14.30 у 202 аудиторії лабораторії БМЕ НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації МАХОНІНА МИКОЛИ ВІТАЛІЙОВИЧА «МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕРАТОРУ МЕДИЧНОГО ОЗОНУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПРОДУКТИВНОСТІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – медичні та біологічні прилади …

детальнiше Махонін М.В.