Сентябрь 2019

You are browsing the site archives for Сентябрь 2019.

24 жовтня 2019 р. о 12.00 у 225 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації ФедОрчука Станіслава Олеговича «Забезпечення заявлених графіків генерації відновлюваних джерел енергії на основі концепції віртуальних електричних станцій», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, …

детальнiше Федорчук С.О.

17 жовтня 2019 р. о 14 30. у 92 аудиторії  електротехнічного корпусу  НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації ОЛІЙНИК ОЛЬГИ ЮРІЇВНИ «НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВІБРОЧАСТОТНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ В УМОВАХ ВІБРАЦІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення …

детальнiше Олійник О.Ю.

 10 жовтня 2019 р. о 14.30 у 54 аудиторії  ЕК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14  відбудеться публічний захист дисертації Мартовицького Віталія Олександровича  «МОДЕЛІ ТА МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИННОГО НАВЧАННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та …

детальнiше Мартовицький В.О.

10 жовтня 2019 р. о 12.30 у 212 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ»       на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08  відбудеться публічний захист дисертації ЛЕЛЮКА МИКОЛИ АНАТОЛІЙОВИЧА «УДОСКОНАЛЕННЯ ВАКУУМНИХ КОНТАКТОРІВ З МОНОСТАБІЛЬНИМИ ПОЛЯРИЗОВАНИМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТАМИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук        за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини й …

детальнiше Лелюк М.А.