Ноябрь 2019

You are browsing the site archives for Ноябрь 2019.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Коржов Ігор Михайлович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Пристрій контролю та діагностування стану промислових динамічних об’єктів», 17 квітня 2019 р. …

детальнiше Коржов І.М.

24 грудня 2019 р. о 14.00 у 1001 аудиторії корпуса У-1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02  відбудеться публічний захист дисертації КЛЕПІКОВОЇ СВІТЛАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ «Управління енергоефективністю промислового підприємства»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

детальнiше Клепікова С.В.

24 грудня 2019 р. о 12.00 у 1001 аудиторії корпуса У-1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02  відбудеться публічний захист дисертації УСОВА МАКСИМА АНАТОЛІЙОВИЧА  «Економічне обґрунтування інвестиційної привабливості науково-технічних розробок»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

детальнiше Усов М.А.

26 грудня 2019 р. о 13.00 в аудиторії № 11 кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» (лабораторний корпус) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації МАМОНТОВА АНАТОЛІЯ ГЕННАДІЙОВИЧА «ПОЛІПШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПЛАВНОСТІ ХОДУ ТА ДИНАМІЧНОЇ НАВАНТАЖЕНОСТІ ХОДОВИХ СИСТЕМ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ НА ТРАНСПОРТНИХ РОБОТАХ», що подана на здобуття …

детальнiше Мамонтов А.Г.

12 грудня 2019 р. о 14.30 у 302 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.10 відбудеться публічний захист дисертації ПОТОПАЛЬСЬКОЇ КСЕНІЇ ЄВГЕНІВНИ «ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З ЛОКАЛЬНИМИ КОРОЗІЙНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОЇ ОЦІНКИ СТАТИЧНОЇ ТА ЦИКЛІЧНОЇ МІЦНОСТІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 …

детальнiше Потопальська К. Є.

12 грудня 2019 р. о 14.30 у 54б аудиторії електрокорпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації КАРПЕНКА ВЯЧЕСЛАВА ВАСИЛЬОВИЧА «МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ КЕРУВАННЯ У РОЗПОДІЛЕНІЙ ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування

детальнiше Карпенко В.В.

12 грудня 2019 р. о 16.30 у 54 аудиторії ЕК корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації БРЕЧКО ВЕРОНІКИ ОЛЕКСАНДРІВНИ «Моделі  та структури даних на основі асоціативної пам’яті для комп’ютерних систем проектування структур технологічних процесів», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05– комп’ютерні …

детальнiше Бречко В.О.

05 грудня 2019 р. о 14.30 у 54б аудиторії електрокорпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації Гавриленко Світлани Юріївни МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ КРИТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

детальнiше Гавриленко С.Ю.

03 грудня 2019 р. о 1000 в аудиторії 63  науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 відбудеться публічний захист дисертації   ГУДЗЬ ОЛЬГИ МИКОЛАЇВНИ «УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЖИРОВИХ СИСТЕМ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ ТРАНС-ІЗОМЕРІВ ЖИРНИХ КИСЛОТ ДЛЯ МАРГАРИНІВ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.06 – технологія …

детальнiше Гудзь О.М.