Декабрь 2019

You are browsing the site archives for Декабрь 2019.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Бойченко Олег Ігорович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Формування організаційно-економічних засобів підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу промислових підприємств», 24 вересня 2019 …

детальнiше Бойченко О.І.

30 січня 2020 р. о 16:00 у 507 аудиторії корпуса У2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Баглая Романа Олеговича «Інформаційна архітектура банку на основі хмарних технологій», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні …

детальнiше Баглай Р.О.

30 січня 2020 р. о 13:00 у 507 аудиторії корпуса У2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації МОСКАЛЕНКО ВАЛЕНТИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ «МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ТА НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ», що подана на здобуття …

детальнiше Москаленко В.В.