Январь 2020

You are browsing the site archives for Январь 2020.

27 лютого 2020 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ШЕПІДИ МАР’ЯНИ ВОЛОДИМИРІВНИ «ОСАДЖЕННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ МЕТАЛІВ (Ag, Au, Pd)  НА КРЕМНІЙ ЕЛЕКТРОЛІЗОМ І ГАЛЬВАНІЧНИМ ЗАМІЩЕННЯМ З РОЗЧИНІВ DMSO ТА DMF», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю …

детальнiше Шепіда М.В.

27 лютого 2020 р. о 15.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації САЧАНОВОЇ ЮЛІЇ ІВАНІВНИ «ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ФОРМУВАННЯ ПОКРИВІВ СПЛАВАМИ І КОМПОЗИТАМИ Fe—Co—Mo(MoOx)», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія.

детальнiше Сачанова Ю.І.

20 лютого 2020 р. о 12.00 у 22 ауд. Технічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.05.03 відбудеться публічний захист дисертації РИЖОВОЇ ОЛЬГИ ПЕТРІВНИ « НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЬОРОВИХ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ СКЛОЕМАЛЕЙ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

детальнiше Рижова О.П.