Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Мормило Яков Михайлович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Тема дисертації та дата її затвердження – «Підвищення рухливості військових колісних машин шляхом застосування міжколісних диференціалів з гідростатичним блокуванням без фрикційних дисків», 26 листопада 2019 р.

Код та назва спеціальності – 255 – озброєння та військова техніка.

Шифр та назва галузі знань – 25 – Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону.

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.050.004.

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56.

Науковий керівник – Волонцевич Дмитро Олегович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 21 січня 2020 р.

Висновок наукового керівника підготовлений: 21 січня 2020 р.

Фаховий семінар проведений: 05 лютого 2020 р. Кафедра «Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова» НТУ «ХПІ».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації підготовлений: 07 лютого 2020 р.

Документи подані здобувачем до ради: 25 березня 2020 р.

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 02 квітня 2020 р.

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії дотримано.

Захист дисертації планується: 18 червня 2020 р. о 15:00 за адресою м. Харків, вул. Кирпичова, 2, адміністративний корпус кафедра ІТС КГМ, Національний технічний університет«Харківський політехнічний інститут».

З дисертацією, відгуками офіційних опонентів можна ознайомитись у бібліотеці НТУ «ХПІ».

Анотація дисертації.