Июль 2020

You are browsing the site archives for Июль 2020.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Копп Андрій Михайлович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Моделі та інформаційна технологія аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів складних систем», …

детальнiше Копп А.М.