Август 2020

You are browsing the site archives for Август 2020.

17 вересня 2020 р. о 14.30 у 301 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 відбудеться публічний захист дисертації АЛЕКСІЄВСЬКОГО ДМИТРА ГЕННАДІЙОВИЧА  «СИНТЕЗ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК З АЕРОДИНАМІЧНИМ МУЛЬТИПЛІКУВАННЯМ» що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи

детальнiше Алексієвський Д.Г.