Сентябрь 2020

You are browsing the site archives for Сентябрь 2020.

29 жовтня 2020 р. о 14.30 в Лабораторії біомедичної електроніки НТУ «ХПІ» за адресою: 61001, Харків, вул. Пушкінська, 79/1, 6 під’їзд, 2 поверх, кімната 202. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації САНІНА ЮРІЯ КОСТЯНТИНОВИЧА «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВПЛИВУ УФ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВАРРОАТОЗУ БДЖІЛ», що подана на здобуття наукового ступеня …

детальнiше Санін Ю.К.

29 жовтня 2020 р. о 14.30 у 301 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 відбудеться публічний захист дисертації ГАПОНА ДМИТРА АНАТОЛІЙОВИЧА «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА СИСТЕМ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси …

детальнiше Гапон Д.А.

22 жовтня 2020 р. о 12.00 у 1001 аудиторії корпусу У-1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації   ІЛЛЯШЕНКО НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА   «УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»,   що подана на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами …

детальнiше Ілляшенко Н.С.

22 жовтня 2020 р. о 15.00 у 1001 аудиторії корпусу У-1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації   ЧЕРНОБРОВКІНОЇ СВІТЛАНИ ВІТАЛІЇВНИ   «ФОРМУВАННЯ ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за …

детальнiше Чернобровкіна С.В.

21 жовтня 2020 р. о 15.00 у 1001 аудиторії корпусу У/1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації   БЕЗПРОЗВАННИХ ОЛЕГА ОЛЕКСАНДРОВИЧА   «РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю – …

детальнiше Безпрозванних О.О.

21 жовтня 2020 р. о 12.00 у 1001 аудиторії корпус У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації КОБЄЛЄВОЇ ТЕТЯНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛАЄНС-БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА», що подана на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

детальнiше Кобєлєва Т.О.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Булгакова Анастасія Сергіївна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Технологія електроосадження функціональних покриттів Со-Мо, Со-Мо-ТіО2», 26 вересня 2019 р. Код та …

детальнiше Булгакова А.С.

15 жовтня 2020 р. о 14.30 у 92 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації БУССІ САЛАМ «ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-АКУСТИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ МЕТАЛОВИРОБІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин Науковий керівник …

детальнiше Буссі Салам