Октябрь 2020

You are browsing the site archives for Октябрь 2020.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Петренко Микита Павлович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Визначення профілю соленоїдів для створення імпульсних магнітних полів за допомогою аналітичних розв’язків …

детальнiше Петренко М.П.

26 листопада 2020 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 050. 03 відбудеться публічний захист дисертації МАЙЗЕЛІС АНТОНІНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ «Електрохімічні функціональні покриття з мікро- і нанорозмірними Cu, Sn, Ni, Zn-вмісними шарами керованого фазового складу», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю …

детальнiше Майзеліс А.О.

14 січня 2021 р. о 12.30 у 1 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08  відбудеться публічний захист дисертації КОРОЛЬ ОЛЕНИ ГЕННАДІЇВНИ «УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРСОВАНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТА ВАКУУМНОГО КОНТАКТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини й апарати Науковий …

детальнiше Король О.Г.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Маслієв Антон Олегович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Спецтема», 19 січня 2018 р. Код та назва спеціальності – 255 Озброєння та військова …

детальнiше Маслієв А.О.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Главчев Дмитро Максимович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Моделі, методи та програмні компоненти комп’ютерної системи тягового рухомого складу», 27 листопада …

детальнiше Главчев Д.М.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Подрез Ольга Іванівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Формування інструментів управління сталим розвитком промислових підприємств»,  27 жовтня  2017 р. Код …

детальнiше Подрез О.І.

15 січня 2021 р. о 14.00 у 1 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ   «НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАСАДИ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПРИ ТРИВАЛІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ»,   що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.01 – електричні …

детальнiше Шевченко В.В.

25 листопада 2020 р. о 12:00 у 317 аудиторії корпусу ГАК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.15 відбудеться публічний захист дисертації Краснова Олексія Олександровича «Активний тяговий перетворювач для електровозів змінного струму з колекторними тяговими двигунами», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук спеціальність 05.22.09 — електротранспорт   Науковий керівник: доктор технічних …

детальнiше Краснов О.О.

25 листопада 2020 р. о 10:00 у 701 аудиторії корпусу У-1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.15 відбудеться публічний захист дисертації ГУЛАКА СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕКТРОВОЗІВ ЗМІННОГО СТРУМУ ЗА РАХУНОК АДАПТОВАНОЇ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук спеціальність 05.22.09 — електротранспорт …

детальнiше Гулак С.О.