26 листопада 2020 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпусу НТУ «ХПІ»

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 050. 03 відбудеться публічний захист дисертації

МАЙЗЕЛІС АНТОНІНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

«Електрохімічні функціональні покриття

з мікро- і нанорозмірними Cu, Sn, Ni, Zn-вмісними шарами

керованого фазового складу»,

що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія

 

Науковий консультант : доктор технічних наук, професор Байрачний Борис Іванович

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Офіційні опоненти:

— доктор технічних наук, професор Кунтий Орест Іванович,

професор кафедри хімії і технології неорганічних речовин

Національний університет “Львівська політехніка”

— доктор технічних наук, старший науковий співробітник Берсірова Оксана Леонідівна,

провідний науковий співробітник

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України

— доктор хімічних наук, професор Чергинець Віктор Леонідович,

завідувач лабораторії синтезу сцинтиляційних матеріалів

Інститут сцинтиляційних матеріалів

 

З дисертацією,відгуками офіційних опонентів та авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці НТУ «ХПІ».

Спеціалізована вчена рада Д 64. 050. 03