Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Петренко Микита Павлович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Тема дисертації та дата її затвердження – «Визначення профілю соленоїдів для створення імпульсних магнітних полів за допомогою аналітичних розв’язків задач аналізу», 27 вересня 2016 р.
Код та назва спеціальності – 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Шифр та назва галузі знань – 14 – Електрична інженерія.
Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.050.009.
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56.
Науковий керівник – Михайлов Валерій Михайлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної електрофізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 23 червня 2020 р.
Висновок наукового керівника підготовлений: 16 червня 2020 р.
Фаховий семінар проведений: 23 вересня 2020 р. Кафедра «Інженерна електрофізика» НТУ «ХПІ».
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації підготовлений: 25 вересня 2020 р.
Документи подані здобувачем до ради: 23 жовтня 2020 р.
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 23 жовтня 2020 р.
Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії дотримано.
Захист дисертації планується: 26 листопада 2020 р. о 14:30 за адресою м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

З анотацією, дисертацією, відгуками офіційних опонентів можна ознайомитись у бібліотеці НТУ «ХПІ».