Октябрь 2020

You are browsing the site archives for Октябрь 2020.

  19 листопада 2020 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації КАРАКУРКЧІ ГАННИ ВОЛОДИМИРІВНИ   «НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЛАЗМО-ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ФОРМУВАННЯ ГЕТЕРООКСИДНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ЕКОТЕХНОЛОГІЙ»,   що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія (16 – …

детальнiше Каракуркчі Г.В.

11 листопада 2020 р. о 13.00 у 1001 аудиторії корпуса У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації АЛЕКСАНДРОВОЇ ВІКТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ «ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

детальнiше Александрова В.О.

  11 листопада 2020 р. о 15.00 у 1001 аудиторії корпуса У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації ФОЩІЯ ПЕТРА МИКОЛАЙОВИЧА «ОЦІНКА ВПЛИВУ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами …

детальнiше Фощій П.М.