Ноябрь 2020

You are browsing the site archives for Ноябрь 2020.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Кануннікова Надія Олександрівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Електрохімічні технології формування металоксидних композицій на сталі 08Х18Н10», 28 травня 2020 р. …

детальнiше Кануннікова Н.О.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Карандашов Олег Георгійович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертаціїта дата її затвердження – «Модифікація конструкційних склопластиків для одержання труб намотуванням», 30 листопада 2016 р. Код та …

детальнiше Карандашов О.Г.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Кравченко Яна Олегівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Комп’ютерно-інтегрована технологія вторинної конденсації виробництва …

детальнiше Кравченко Я.О.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Бандус Вячеслав Олексійович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Одеського національного політехнічного університету. Тема дисертації та дата її затвердження – «Науковий доробок професора В. О. Добровольського (1884–1963) в галузі матеріалознавства та загального машинознавства», 20 грудня 2016 …

детальнiше Бандус В.О.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Шилкова Лариса Василівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірантка Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Удосконалення проєктного аналізу електромагнітних параметрів та характеристик індукторів обертового магнітного поля для …

детальнiше Шилкова Л.В.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Мірчук Ігор Анатолійович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Підвищення експлуатаційних характеристик суднових кабелів за рахунок технологічних режимів охолодження та радіаційного …

детальнiше Мірчук І.А.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Малиніна Тетяна Василівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – директор Центру доуніверситетської освіти і кар’єри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Тема дисертації та дата її затвердження – «Студентські будівельні загони Харківщини: …

детальнiше Малиніна Т.В.

10 грудня 2020 р. о 14:30 у _ аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації Кучук Ніни Георгіївни «МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ СИНТЕЗУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СТРУКТУР ДЛЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ НА ІНТЕГРОВАНИХ ПРОГРАМНИХ ПЛАТФОРМАХ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та …

детальнiше Кучук Н.Г.

15 січня 2021 р. об 11.00 у 1 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації ЧЕРНУХІНА ОЛЕКСАНДРА ЮРІЙОВИЧА «Коронний розряд зі стрижневих блискавкоприймачів в умовах дії сильного електричного поля від грозової хмари», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних …

детальнiше Чернухін О.Ю.