Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Бандус Вячеслав Олексійович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Одеського національного політехнічного університету.
Тема дисертації та дата її затвердження – «Науковий доробок професора В. О. Добровольського (1884–1963) в галузі матеріалознавства та загального машинознавства», 20 грудня 2016 р.
Код та назва спеціальності – 032 – історія та археологія.
Шифр та назва галузі знань – 03 – гуманітарні науки.
Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.050.015.
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-55.
Науковий керівник – Сухотеріна Любов Іванівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології Одеського національного політехнічного університету.
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 30 вересня 2020 р.
Висновок наукового керівника підготовлений: 14 вересня 2020 р.
Фаховий семінар проведений: 22 вересня 2020 р., кафедра «Українознавства, культурології та історії науки» НТУ «ХПІ».
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації підготовлений: 22 вересня 2020 р.
Документи подані здобувачем до ради: 10 листопада 2020 р.
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 12 листопада 2020 р.
Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії дотримано.
Захист дисертації планується: 17 грудня 2020 р. о 12:30 за адресою м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

З анотацією, дисертацією, відгуками офіційних опонентів можна ознайомитись у бібліотеці НТУ «ХПІ».