Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Шилкова Лариса Василівна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірантка Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Тема дисертації та дата її затвердження – «Удосконалення проєктного аналізу електромагнітних параметрів та характеристик індукторів обертового магнітного поля для технологічної обробки різних речовин», 25 лютого 2020 р.
Код та назва спеціальності – 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Шифр та назва галузі знань – 14 – Електрична інженерія.
Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.050.020.
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-55.
Науковий керівник – Мілих Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електричних машин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 19 червня 2020 р.
Висновок наукового керівника підготовлений: 09 червня 2020 р.
Фаховий семінар проведений: 24 вересня 2020 р. Кафедра «Електричні машини» НТУ «ХПІ».
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації підготовлений: 13 жовтня 2020 р.
Документи подані здобувачем до ради: 12 листопада 2020 р.
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 12 листопада 2020 р.
Вимоги пунктів 9–18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії дотримано.
Захист дисертації планується: 14 грудня 2020 р. о 14:00 за адресою м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

З анотацією, дисертацією, відгуками офіційних опонентів можна ознайомитись у бібліотеці НТУ «ХПІ».