Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Кануннікова Надія Олександрівна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Тема дисертації та дата її затвердження – «Електрохімічні технології формування металоксидних композицій на сталі 08Х18Н10», 28 травня 2020 р.
Код та назва спеціальності – 161 – Хімічні технології та інженерія.
Шифр та назва галузі знань – 16 – Хімічна та біоінженерія.
Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.050.014.
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56.
Науковий керівник – Штефан Вікторія Володимирівна, доктор технічних наук, доцент, завідувач аспірантури Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 30 червня 2020 р.
Висновок наукового керівника підготовлений: 28 червня 2020 р.
Фаховий семінар проведений: 17 вересня 2020 р. Кафедра «Технічна електрохімія» НТУ «ХПІ».
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації підготовлений: 25 вересня 2020 р.
Документи подані здобувачем до ради: 18 листопада 2020 р.
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 24 листопада 2020 р.
Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії дотримано.
Захист дисертації планується: 18 січня 2020 р. о 14:00 за адресою м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

З анотацією, дисертацією, відгуками офіційних опонентів можна ознайомитись у бібліотеці НТУ «ХПІ».