Декабрь 2020

You are browsing the site archives for Декабрь 2020.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Воронкін Андрій Анатолійович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Полімерні нанокомпозити з нелінійно-оптичними властивостями», 30 листопада 2016 р. Код та назва …

детальнiше Воронкін А.А.

04 лютого 2021 р. о 14.00 у 306 аудиторії корпуса ГАК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 відбудеться публічний захист дисертації ІДАН  АЛАА  ФАДІЛ  ІДАН «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМБІНОВАНИХ МЕТОДІВ ЛОКАЛЬНОГО ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХОНЬ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування …

детальнiше Ідан Алаа Фаділ Ідан

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Таланін Дмитро Сергійович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Синтез та імплементація електронної системи автоматичного керування паливоподачею дизеля», 19 грудня 2017 …

детальнiше Таланін Д.С.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Сенько Альона Володимирівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Розв’язання двовимірних задач руйнування при повзучості на основі схеми МСЕ», 1 червня …

детальнiше Сенько А.В.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Главчева Юлія Миколаївна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – заступник директора науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Методи та інформаційна технологія інформетрії в академічному інформаційному середовищі», …

детальнiше Главчева Ю.М.