Январь 2021

You are browsing the site archives for Январь 2021.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії –  Бурлака Євгеній Олексійович Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри економіки та бізнесу Харківського національного університету будівництва та архітектури Тема дисертації та дата її затвердження – Управління розвитком ресурсного потенціалу підприємств залізничного транспорту, …

детальнiше Бурлака Є.О.

25 лютого 2021 р. о 13.00 в аудиторії № 12 ректорського корпусу  НТУ «ХПІ»  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації БІЛОУСОВА ЄВГЕНА ВІКТОРОВИЧА «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ В СУДНОВИХ ДВИГУНАХ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВАХ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних …

детальнiше Білоусов Є.В.