Февраль 2021

You are browsing the site archives for Февраль 2021.

08 квітня 2021 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ЯЇЦЬКОГО СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА «НИЗЬКОЕМІСІЙНІ ФЛОАТ-СТЕКЛА ЗІ ЗМІЦНЕНИМИ МАГНЕТРОННИМИ ПОКРИТТЯМИ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів Науковий керівник : доктор …

детальнiше Яїцький С.М.

01 квітня 2021 р. о 12.30 у 92 аудиторії електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації НОЗДРАЧОВОЇ КАТЕРИНИ ЛЕОНІДІВНИ «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗБУДЖЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ІМПУЛЬСІВ ЄМНІСНИМ МЕТОДОМ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу …

детальнiше Ноздрачова К.Л.

25 березня 2021 р. о 13.00 в аудиторії № 12 ректорського корпусу  НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації РЕБРОВА ОЛЕКСІЯ ЮРІЙОВИЧА «НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОЛІСНИХ РУШІЇВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ НА ЕНЕРГОЄМНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ», що подана на здобуття наукового ступеня …

детальнiше Ребров О.Ю.

25 березня 2021 р. о 12.00 у 1 аудиторії кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11 відбудеться публічний захист дисертації СЕНЕЦЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА «НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА БАЗІ ТУРБОУСТАНОВОК МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ ВТОРИННИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки Науковий консультант : …

детальнiше Сенецький О.В.

11 березня 2021 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації НЕНАСТІНОЇ ТЕТЯНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ «Електролітичні сплави і композити на основі  кобальту з тугоплавкими металами для еко- і енерготехнологій», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – …

детальнiше Ненастіна Т.О.

  Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Подоприхіна Тетяна Олександрівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Управління проектами на підприємтсві з використанням розподілених команд», 22 листопада …

детальнiше Подоприхіна Т.О.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Чефранов Євген Вікторович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – інженер 2 категорії відділу науково-технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Радіопрозорі керамічні матеріали …

детальнiше Чефранов Є.В.

04 березня 2021 р. о 14.30 у 54 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації ТРУБЧАНІНОВОЇ КАРИНИ АРТУРІВНИ «МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЯ БАГАТОКАНАЛЬНОГО ДОСТУПУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В РУХОМИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи …

детальнiше Трубчанінова К. А.