Март 2021

You are browsing the site archives for Март 2021.

05 травня 2021 р. о 10.00 у 2-му технічному корпусі , 35 ауд  НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 відбудеться публічний захист дисертації Дзевочко Альони Ігорівни «Підвищення ефективності процесу сульфатування в трубчастому плівковому реакторі  у виробництві поверхнево-активних речовин», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – процеси …

детальнiше Дзевочко А.І.

06 травня 2021 року о 12.00 у 301 аудиторії корпусу ЕК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 відбудеться публічний захист дисертації СЕРЕДИ ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІЙОВИЧА «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ, ДІАГНОСТИКИ, КОНТРОЛЮ ТА ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні …

детальнiше Середа О.Г.

06 травня 2021 р. о 14.30 у 1 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації ВАРШАМОВОЇ ІРИНИ СЕРГІЇВНИ «ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ІСКРОВОГО РОЗРЯДНИКА ДЛЯ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ГАЗОРОЗРЯДНОГО УСТАТКУВАННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів Науковий керівник …

детальнiше Варшамова І.С.

12 травня 2021 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ПРИСЯЖНОЇ ЛАРИСИ ВАСИЛІВНИ «РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГООЩАДНА ТЕХНОЛОГІЯ КЛІНКЕРНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів Науковий керівник : доктор …

детальнiше Присяжна Л.В.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Брянкін Олександр Серафимович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач –начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту, Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертаціїта дата її затвердження – …

детальнiше Брянкін О.С.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Рикусова Надія Іванівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний фахівець з екологічної політики, ПАТ Національна енергетична компанія «Укренерго». Тема дисертаціїта дата її затвердження – «Підвищення екологічної безпеки газовидобування шляхом очищення та утилізації рідких …

детальнiше Рикусова Н.І.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Забіяка Наталія Анатоліївна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри хімічної техніки та промислової екології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Матеріало-заощаджувальні хімічні процеси виробництва водню в …

детальнiше Забіяка Н.А.

29 квітня 2021 р. о 15.30 у 507 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації   ПОНОЧОВНОГО ЮРІЯ ЛЕОНІДОВИЧА   «МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТОЗДАТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ З БАГАТОЦІЛЬОВИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ»,   що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – …

детальнiше Поночовний Ю.Л.

29 квітня 2021 р. о 13.00 у 507 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації   БУЛАХА ВІТАЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА   «ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВПОРЯДКОВАНИХ МАСИВІВ ДАНИХ ІЗ ФРАКТАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – …

детальнiше Булах В.А.