Апрель 2021

You are browsing the site archives for Апрель 2021.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Османова Марина Павлівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Електрохімічне одержання вольфраму з вторинної сировини», 26 жовтня 2016 р. Код та …

детальнiше Османова М.П.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Луценко Світлана Юріївна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірантка кафедри стратегічного управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Моделі та методи формування підходу до управління проєктами …

детальнiше Луценко С.Ю.

14 травня 2021 р. о 14.00 у 306 ГАК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 відбудеться публічний захист дисертації ІЩЕНКО МИХАЙЛА ГРИГОРОВИЧА «ТЕХНОЛОГИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕМОНТУ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ДЕТАЛЕЙ ТУРБОАГРЕГАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОРТАТИВНИХ ВЕРСТАТІВ АГРЕГАТНО-МОДУЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування Науковий керівник : …

детальнiше Іщенко М.Г.

13 травня 2021 р. о 12.00 у 307 аудиторії корпуса ГАК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 відбудеться публічний захист дисертації ДУМАНЧУКА МИХАЙЛА ЮРІЙОВИЧА «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ПРУЖНИХ МУФТ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування Науковий керівник : доктор технічних наук, професор …

детальнiше Думанчук М.Ю.

13   травня 2021 р. о 16.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Манєвої Росіци Іліянової      «Моделі, методи та інформаційні технології інтелектуального аналізу бізнес-процесів», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

детальнiше Манєва Р.І.

13   травня 2021 р. о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Чередніченко Ольги Юріївни «Методологічні основи створення інтелектуальної інформаційної технології моніторингу актуальних даних в системах управління», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

детальнiше Чередніченко О.Ю.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Мацегора Олександр Іванович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – приватний підприємець. Тема дисертації та дата її затвердження – «Дослідження локальних особливостей впливу забруднень теплопередаю­чої поверхні на теплопередачу в пластинчатих теплообмін­никах», 30 листопада 2016 р. …

детальнiше Мацегора О.І.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Воробйов Богдан Віталійович Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри автоматизованих електромеханічних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Дослідження асинхронного електропривода електромобіля у режимах рекуперації …

детальнiше Воробйов Б.В.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Сакун Євгеній Владиславович Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри автоматизованих електромеханічних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Електропривод електромобіля з двоступеневою коробкою передач», 30 листопада …

детальнiше Сакун Є.В.