Июль 2021

You are browsing the site archives for Июль 2021.

23 вересня 2021 р. о 12.30 у  аудиторії №1 електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації Лютенко Лариси Анатоліївни «магнітно-імпульсне розширення трубчастих заготівок за допомогою імпульсів магнітного поля, «зрізаних» керованим вакуумним розрядником», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних …

детальнiше Лютенко Л.А.