Август 2021

You are browsing the site archives for Август 2021.

30 вересня 2021 р. о 13.00 у 1001 аудиторії корпуса У-1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації ІВАХНЕНКА АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04  – економіка та управління підприємствами Науковий керівник : …

детальнiше Івахненко А.В.

30 вересня 2021 р. о 12:00 у 1 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації ЛИСИЧЕНКА РОМАНА МИКОЛАЙОВИЧА «ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖАХ ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і …

детальнiше Лисиченко Р.М.

28 вересня 2021 р. о 12.00 у 22 аудиторії Технічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ТАРАНЕНКОВОЇ  ВІКТОРІЇ  ВІТАЛІЇВНИ «ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ЗАСАДИ ОДЕРЖАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙ СИСТЕМИ CaО — BaО – Al2O3 – Fe2O3 – SiO2», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за …

детальнiше Тараненкова В.В.

23 вересня 2021 р. о 14:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Дудінової Ольги Богданівни «Методи інтелектуальної обробки просторових даних в геоінформаційних системах екологічного моніторингу», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

детальнiше Дудінова О.Б.

    29 вересня 2021 р. о 14.30 у 302 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ»   на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.10 відбудеться публічний захист дисертації   ЛАВІНСЬКОГО ДЕНИСА ВОЛОДИМИРОВИЧА   «РОЗРАХУНКОВИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЛАДІВ»,   що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук   …

детальнiше Лавінський Д.В.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Трембач Богдан Олександрович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – інженер-конструктор 2 категорії ПрАТ  «Новокраматорський машинобудівний завод». Тема дисертаціїта дата її затвердження –«Підвищення зносостійкості деталей машин переробки твердих кориснихкопалин шляхом наплавлення самозахисним порошковим дротом», 31.10.2019 Код …

детальнiше Трембач Б.О.

09 вересня 2021 р. о 10.00 у 63 аудиторії НТБ НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 відбудеться публічний захист дисертації ПЕРЕВАЛОВА ЛЕОНІДА ІВАНОВИЧА «НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів Науковий …

детальнiше Перевалов Л.І.

23 вересня 2021 р. о 14-30 у 54б аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації ПУЙДЕНКА ВАДИМА ОЛЕКСІЙОВИЧА «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АПАРАТНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВИБОРУ АЛГОРИТМІВ ЗАМІЩЕННЯ ДАНИХ У КЕШ-ПАМ’ЯТІ МІКРОПРОЦЕСОРІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та …

детальнiше Пуйденко В.О.