Сентябрь 2021

You are browsing the site archives for Сентябрь 2021.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Лобас Вікторія Володимирівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри філософії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Сучасна Йога: рецепції та практики (філософсько-антропологічний аналіз)», 17 жовтня …

детальнiше Лобас В.В.