Октябрь 2021

You are browsing the site archives for Октябрь 2021.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Бернадська Тетяна Володимирівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри промислової і біомедичної електроніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Методи тривимірної візуалізації плазматичних …

детальнiше Бернадська Т.В.