Повідомлення

про прийняття дисертації до розгляду

 

Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Товстокоренко Олег Юрійович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – ФОП м. Харків, старший викладач кафедри Моделювання систем і технологій, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (за сумісництвом).

Тема дисертації та дата її затвердження – «Моделі та інструментальні засоби розробки та супроводу варіабельних компонентів  програмного забезпечення систем  «Розумний будинок», 21 листопада 2017 р., протокол № 3, уточнена назва теми дослідження затверджена 21 вересня 2021 р., протокол № 8.

Код та назва спеціальності – 122 – комп’ютерні науки.

Шифр та назва галузі знань – 12 – інформаційні технології.

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.050.071.

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-55.

Науковий керівник – Ткачук Микола Вячеславович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри моделювання систем і технологій факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 30 вересня 2021 р.

Висновок наукового керівника підготовлений: 10 жовтня 2021 р.

Фаховий семінар проведений: 25 листопада 2021 р. Кафедра «Програмної інженерії та інформаційної технології управління» Національного технічного університету «ХПІ».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації підготовлений: 25 листопада 2021 р.

Документи подані здобувачем до ради: 13 грудня 2021 р.

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 17 грудня 2021p.

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії дотримано.

Захист дисертації планується: 23 лютого 2022 р. о 12:00 за адресою м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

З текстом дисертації, анотації, висновками рецензентів, опонентів можна ознайомитись  у бібліотеці НТУ «ХПІ».

 

Голова спеціалізованої вченої ради

ДФ 64.050.071                                                                     Михайло ГОДЛЕВСЬКИЙ