Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Тришин Павло Романович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – начальник бюро технічного контролю КП «НВК «Іскра» (м. Запоріжжя).

Тема дисертаціїта дата її затвердження – «Удосконалення фінішного оброблення каналу кутових хвилеводів за допомогою полірування полімерно-абразивними щітковими інструментами», 10 листопада 2020 р..

Код та назва спеціальності – 133 – Галузеве машинобудування.

Шифр та назва галузі знань – 13 – Механічна інженерія.

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.050.076.

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56.

Науковий керівник –  Дядя С.І., кандидат технічних наук, доцент, завідувач  кафедри технології машинобудування Національного університету «Запорізька політехніка».

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 08 вересня 2021 р.

Висновок наукового керівника підготовлений: 01 жовтня 2021 р.

Фаховий семінар проведений: 29 жовтня 2021 р. Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати» НТУ «ХПІ».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації підготовлений: 17 листопада 2021 р.

Документи подані здобувачем до ради: 17 грудня 2021 р.

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 20 грудня 2021 р.

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії дотримано.

Захист дисертації планується: 18 лютого 2022 р. о 14:00 за адресою м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет«Харківський політехнічний інститут».

З текстом анотації, дисертаціії, висновками рецензентів, опоненів можна ознайомитись  у бібліотеці НТУ «ХПІ»

 

 

Голова спеціалізованої вченої ради

ДФ 64.050.076                                                         Олександр ПЕРМЯКОВ