Повідомлення

про прийняття дисертації до розгляду

 

Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Гетта Оксана Сергіївна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Тема дисертації та дата її затвердження – «Підвищення екологічної безпеки харчових виробництв шляхом очищення та утилізації рідких відходів», 25 жовтня 2017 р. № 9.

Код та назва спеціальності – 101 – екологія.

Шифр та назва галузі знань – 10 – природничі науки.

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.050.073.

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, 61002, м. Харків,
вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56.

Науковий керівник – Шестопалов Олексій Валерійович, кандидат технічних наук, доцент, завідуючий кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 30 вересня 2021 р.

Висновок наукового керівника підготовлений: 21 жовтня 2021 р.

Фаховий семінар проведений: 17 листопада 2021 року. Кафедра «Хімічна техніка та промислова екологія» НТУ «ХПІ».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації підготовлений: 23 листопада 2021 р.

Документи подані здобувачем до ради: 17 грудня 2021 р.

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 22 грудня 2021 р.

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії дотримано.

Захист дисертації планується: 27 січня 2022 р. о 10:00 за адресою м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

З текстом анотації,  дисертації, висновками рецензентів, опонентів можна ознайомитись у бібліотеці НТУ»ХПІ»

 

Голова спеціалізованої вченої ради

ДФ 64.050.073                                                         Вадим СЕБКО