Повідомлення

про прийняття дисертації до розгляду

 

Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Макогон Артем Віталійович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – інженер першої категорії науково-дослідної частини, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Тема дисертації та дата її затвердження – «Методи обробки рідин за допомогою високовольтних розрядів і сильних імпульсних електричних полів», 28.11.2017.

Код та назва спеціальності – 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Шифр та назва галузі знань – 14 – Електрична інженерія.

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.050.075.

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, 61002, м. Харків,
вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56.

Науковий керівник – Бойко Микола Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної електрофізики «Харківський політехнічний інститут».

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 30 вересня 2021 р.

Висновок наукового керівника підготовлений: 4 жовтня 2021 р.

Фаховий семінар проведений: 5 жовтня 2021 року, кафедра інженерної електрофізики, НТУ «ХПІ».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації підготовлений: 25 жовтня 2021 р.

Документи подані здобувачем до ради: 17 грудня 2021 р.

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 30 грудня 2021 р.

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії дотримано.

Захист дисертації планується: 31 січня 2022 року, о 14.00 годині, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, кафедра інженерної електрофізики, НТУ «ХПІ».

З текстом дисертації, анотації, висновками рецензентів та опонентів можна ознайомитись  у бібліотеці НТУ «ХПІ»

 

Голова спеціалізованої вченої ради

ДФ 64.050.075                                                         Ганна БЕЗПРОЗВАННИХ