Повідомлення

про прийняття дисертації до розгляду

 

Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Порохня Микола Федорович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює.

Тема дисертації та дата її затвердження – «Підвищення екологічної безпеки виробництва очищеного бікарбоната натрію шляхом мінімізації газових та рідинних відходів», 25 жовтня 2017р. №9.

Код та назва спеціальності – 101 – екологія.

Шифр та назва галузі знань – 10 – природничі науки.

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.050.074.

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, 61002, м. Харків,
вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56.

Науковий керівник – Шестопалов Олексій Валерійович, кандидат технічних наук, доцент, завідуючий кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Бухкало Світлана Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри «Інтегровані технології, процеси і апарати» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 30 вересня 2021 р.

Висновок наукового керівника підготовлений: 21 жовтня 2021 р.

Фаховий семінар проведений: 17 листопада 2021 року. Кафедра «Хімічна техніка та промислова екологія» НТУ «ХПІ».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації підготовлений: 23 листопада 2021 р.

Документи подані здобувачем до ради: 17 грудня 2021 р.

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 22 грудня 2021 р.

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії дотримано.

Захист дисертації планується: 27 січня 2022 р. о 12:00 за адресою м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

З текстом  дисертації, анотації, висновками рецензентів та опонентів можна ознайомитись у бібліотеці НТУ «ХПІ»

 

Голова спеціалізованої вченої ради

ДФ 64.050.074                                                          Вадим СЕБКО