Повідомлення

про прийняття дисертації до розгляду

 

Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Рутковська Катерина Сергіївна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює.

Тема дисертації та дата її затвердження – «Електрохімічний синтез гіпохлориту натрію з деполяризацією катодного процесу», 26 жовтня 2017 р.

Код та назва спеціальності – 161 – хімічні технології та інженерія.

Шифр та назва галузі знань – 16 – хімічна та біоінженерія.

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.050.072.

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56.

Науковий керівник – Тульський Геннадій Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технічна електрохімія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 30 вересня 2021 р.

Висновок наукового керівника підготовлений: 01 жовтня 2021 р.

Фаховий семінар проведений: 28 жовтня 2021 р. Кафедра «Технічна електрохімія» НТУ «ХПІ».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації підготовлений: 18 листопада 2021 р.

Документи подані здобувачем до ради: 17 грудня 2021 р.

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 24 грудня 2021 р.

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії дотримано.

Захист дисертації планується: 2 лютого 2022 р. о 10:00 за адресою м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

З текстом дисертації, анотації, висновками рецензентів, опонентів можна ознайомитись у бібліотеці  НТУ»ХПІ»

 

Голова спеціалізованої вченої ради

ДФ 64.050.072                                                         Вікторія ШТЕФАН