Январь 2022

You are browsing the site archives for Январь 2022.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Парфенюк Юрій Леонідович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює. Тема дисертації та дата її затвердження – «Моделі та методи управління багатоступеневою транспортною логістичною системою в умовах невизначеності», 29 листопада 2017 р. …

детальнiше Парфенюк Ю.Л.

Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Орендарчук Юлія Володимирівна Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри ливарного виробництва, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження «Наукові методи комп’ютерно- інтегрованого проектування технологій виготовлення відливок поршнів ДВЗ», 22 червня 2021 р. Код та …

детальнiше Орендарчук Ю.В.