Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Орендарчук Юлія Володимирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри ливарного виробництва, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Тема дисертації та дата її затвердження «Наукові методи комп’ютерно- інтегрованого проектування технологій виготовлення відливок поршнів ДВЗ», 22 червня 2021 р.

Код та назва спеціальності – 136 – металургія.

Шифр та назва галузі знань – 13 – механічна інженерія.

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.050.078.

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-55.

Науковий керівник (и) – Акімов Олег Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кафедри ливарного виробництва  Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 30 вересня 2020 р.

Висновок наукового керівника підготовлений: 22 червня 2021 р.

Фаховий семінар проведений: 06 вересня 2021 р., кафедра «Ливарне виробництво» НТУ «ХПІ».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації підготовлений: 21 вересня 2021 р.

Документи подані здобувачем до ради: 10 січня 2022 р.

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 18 січня 2022 р.

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії дотримано.

Захист дисертації планується: 16 червня 2022 р., м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТБ НТУ «ХПІ», ауд. 63

З текстом дисертації, анотації, висновками рецензентів, опонентів можна ознайомитись у бібліотеці НТУ «ХПІ»

 Посилання тут

Голова    спеціалізованої     вченої ради ДФ 64.050.078    Ольга ПОНОМАРЕНКО