Повідомлення

про прийняття дисертації до розгляду

 

Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Парфенюк Юрій Леонідович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює.

Тема дисертації та дата її затвердження – «Моделі та методи управління багатоступеневою транспортною логістичною системою в умовах невизначеності»,
29 листопада 2017 р.

Код та назва спеціальності – 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Шифр та назва галузі знань – 15 – Автоматизація та приладобудування.

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.050.077.

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56.

Науковий керівник – Сіра Оксана Володимирівна, доктор технічних наук, професор кафедри «Інтернет речей» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 30 вересня 2021 р.

Висновок наукового керівника підготовлений: 21 жовтня 2021 р.

Фаховий семінар проведений: 25 жовтня 2021 р. Кафедра «Розподілених інформаційних систем та хмарних технологій» НТУ «ХПІ».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації підготовлений: 17 листопада 2021 р.

Документи подані здобувачем до ради: 10 січня 2022 р.

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 31 січня 2022 р.

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії дотримано.

Захист дисертації планується:  27 червня 2022 р.  об 11:00, за адресою м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

З текстом дисертації, анотації, висновками рецензентів та опонентів можна ознайомитись у бібліотеці НТУ «ХПІ».

Відео захистів : https://www.youtube.com/channel/UCWKz9wcFvBGgMYKtt1eeRHA/videos

Відео з захисту здобувача.

Посилання на захист тут

Голова спеціалізованої вченої ради

ДФ 64.050.077                                                                       Петро КАЧАНОВ