Ноябрь 2022

You are browsing the site archives for Ноябрь 2022.

07 грудня 2022 р. о 12.00  в 12 аудиторії  ректорського корпусу  НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої докторської ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації ВЕЛИЧКА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТЕЙКХОЛДЕРНО- ОРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління …

детальнiше Величко В.А.