Оголошення

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Чжан Сяобінь. Шифр разової спеціалізованої ради – ДФ 64.050.080 Наказ Ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради №367 ОД від 01.12.2022 р. Посада здобувача і назва установи, де працює здобувач – аспірант кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків) Тема дисертації – Використання …

детальнiше Чжан Сяобінь

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Мєщанін Валерій Іванович Шифр разової спеціалізованої ради – ДФ 64.050.79 Наказ Ректора про утворення разової спеціалізованої ради № 367 ОД від 01.12.2022 р. Посада здобувача і назва установи, де він працює – аспірант кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків) …

детальнiше Мєщанін В.І.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Свіщова Наталія Сергіївна. Шифр разової спеціалізованої ради – ДФ 64.050.82. Наказ Ректора про утворення разової спеціалізованої ради № 367 ОД від 01.12.2022 р. Посада здобувача і повна назва установи, де  працює здобувачка – аспірантка кафедри економіки  бізнесу та міжнародних економічних відносин Національного технічного …

детальнiше Свіщова Н.С.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії –  Назаренко Станіслав Миколайович Шифр разової спеціалізованої ради – ДФ 64.050.081  Наказ Ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради №  367 ОД від 01.12.2022 р. Посада здобувача і повна назва установи, де працює здобувач – аспірант  кафедри економіки бізнесу та міжнародних економічних відносин денної …

детальнiше Назаренко С.М.

07 грудня 2022 р. о 12.00  в 12 аудиторії  ректорського корпусу  НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої докторської ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації ВЕЛИЧКА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТЕЙКХОЛДЕРНО- ОРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління …

детальнiше Величко В.А.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Парфенюк Юрій Леонідович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює. Тема дисертації та дата її затвердження – «Моделі та методи управління багатоступеневою транспортною логістичною системою в умовах невизначеності», 29 листопада 2017 р. …

детальнiше Парфенюк Ю.Л.

Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Орендарчук Юлія Володимирівна Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри ливарного виробництва, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження «Наукові методи комп’ютерно- інтегрованого проектування технологій виготовлення відливок поршнів ДВЗ», 22 червня 2021 р. Код та …

детальнiше Орендарчук Ю.В.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Рутковська Катерина Сергіївна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює. Тема дисертації та дата її затвердження – «Електрохімічний синтез гіпохлориту натрію з деполяризацією катодного процесу», 26 жовтня 2017 р. Код та назва …

детальнiше Рутковська К.С.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Макогон Артем Віталійович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – інженер першої категорії науково-дослідної частини, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Методи обробки рідин за допомогою високовольтних розрядів …

детальнiше Макогон А.В.