23 грудня 2021 р. о 14.30 у 507 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації ЛЕОНТЬЄВА ПЕТРА ВОЛОДИМИРОВИЧА «АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ КОМПЛЕКСНОЇ ПІДГОТОВКИ ГАЗУ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування

детальнiше Леонтьєв П.В.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Рябінін Святослав Олександрович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри «Технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей»  Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Зміцнені сподуменові склокомпозиційні …

детальнiше Рябінін С.О.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Марчук Леся Сергіївна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри «Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Управління процесами формування …

детальнiше Марчук Л.С.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Силка Ігор Васильович Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Управління інтелектуальною власністю промислових підприємств на засадах процесно-функціонального підходу», 30 Серпня …

детальнiше Силка І.В.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Шаповалова Марія Ігорівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Оцінка граничного стану двокомпонентного матеріалу з кулястими включеннями та прогнозування надійності …

детальнiше Шаповалова М.І.

16 грудня 2021 р. о 14.30 у 92 аудиторії електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації ПЛЄСНЕЦОВА СЕРГІЯ ЮРІЙОВИЧА «РОЗВИТОК МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-АКУСТИЧНОГО КОНТРОЛЮ СТРИЖНЕВИХ, ТРУБЧАСТИХ ТА ЛИСТОВИХ МЕТАЛОВИРОБІВ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи …

детальнiше Плєснєцов С.Ю.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Бернадська Тетяна Володимирівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри промислової і біомедичної електроніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Методи тривимірної візуалізації плазматичних …

детальнiше Бернадська Т.В.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Лобас Вікторія Володимирівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри філософії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Сучасна Йога: рецепції та практики (філософсько-антропологічний аналіз)», 17 жовтня …

детальнiше Лобас В.В.

30 вересня 2021 р. о 13.00 у 1001 аудиторії корпуса У-1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації ІВАХНЕНКА АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04  – економіка та управління підприємствами Науковий керівник : …

детальнiше Івахненко А.В.